Nogen at tale med?

Savner du nogen at tale med?

Viborg Selvhjælp tilbyder dig individuelle samtaler med en frivillig, hvis opgave er at være nærværende og fordomsfri. Du har også mulighed for at blive tilknyttet en gruppe. Læs mere.

Vi har selvfølgelig tavshedspligt. Vi er ikke professionelle behandlere, men vi er mennesker, der har livserfaring, og som selv har oplevet op- og nedture. Det er en naturlig del af livet og skal derfor ikke sygeliggøres.

Tid til forandring?

Vores holdning er, at vi ofte selv kan øve indflydelse på vor egen situation, men at vi også behøver støtte fra andre, der er parate til at lytte. Det er en støtte at mødes med mennesker og på lige fod udveksle tanker og erfaringer om en fælles situation. I en selvhjælpsgruppe mødes mænd og kvinder, der er indstillet på at lytte og være åbne over for hinanden - under forudsætning af, at man holder fortrolige oplysninger indenfor gruppen.

Grupperne mødes som udgangspunkt en gang hver 14. dag i selvhjælpsgruppernes lokaler i ca. 2 ½ time. Antallet af deltagere varierer fra 3 til 8. Der vil til hver gruppe være tilknyttet en igangsætter.

Igangsætterne kan ved at lytte måske hjælpe dig. Men i princippet giver vi ikke gode råd, da vi ikke mener, at det er den rigtige måde at løse problemer på.

Hjælpen ligger i, at du lytter til, hvordan andre ligesindede forsøger at løse det samme problem. Måske er det netop dig, der har "løsningen" for en af de andre.

Tavshedspligten er meget vigtig og skal respekteres af alle.