Hvem er vi?

Viborg Selvhjælp

Viborg Selvhjælp er en forening, der er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

De første grupper begyndte i januar 1990 - sat i gang af en tværfaglig gruppe af personer, der arbejdede frivilligt, og som troede på, at vi som medmennesker kan og bør støtte hinanden. Denne indstilling har været den grundlæggende idé for selvhjælpsgruppernes arbejde i alle årene.

Vi arbejder stadigvæk frivilligt og tror på, at medmenneskelig støtte er med til at bringe livskvaliteten tilbage til de personer, der af den ene eller anden grund befinder sig i en uoverskuelig situation.

Værdigrundlag og profil

Kontakten mellem brugerne og de frivillige skal være præget af empati og rummelighed, og vi bestræber os på ikke kun at se personernes problemer, men hele deres personlighed, og vi har en positiv indstilling til, at alle kan komme videre, udvikle sig og få en livskvalitet, der er bedre end den aktuelle.

Vi frivillige anser det for en styrke, at vi selv har været igennem personlige kriser, og vi kan i relevante situationer lægge det åbent frem for brugerne. Det fremmer empatien i relationen og styrker vores troværdighed som rollemodel for den guidning, vi udøver.

I vores praksis med brugerne forsøger vi primært at bidrage til øget selvindsigt og livsglæde. Det sker igennem etablering af selvhjælpsgrupper, enesamtaler og drift af cafe.