Unge i Viborg Selvhjælp

Du kan vælge hvad du vil - men nogle valg kan være for store at træffe alene.

Du føler dig måske ensom, og derfor har du brug for at snakke med andre, der har det ligesom dig. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 25 år. Er der mange tilmeldinger, danner vi flere grupper.

Du kan være helt anonym hos os. Vi har tavshedspligt. Du har ligeledes tavshedspligt over for de andre i din gruppe.

Grupperne mødes som udgangspunkt en gang hver 14. dag i selvhjælpsgruppernes lokaler i ca. 2 ½ time. Antallet af deltagere varierer fra 5 til 10. Der vil til hver gruppe være tilknyttet en igangsætter.

Igangsætterne er ikke professionelle behandlere, men kan ved at lytte måske hjælpe dig.I en selvhjælpsgruppe snakker vi om problemer, men vi lytter også, og griner og græder med dig.

Alle får mulighed for at dele deres problemer med hinanden, og der skabes ofte stærke bånd.

Tavshedspligten er meget vigtig og skal respekteres af alle.